Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5

Dziecko idzie do przedszkola… tak to jego pierwszy , poważny krok ku dorosłości. To również przemyślana decyzja rodziców, aby pozwolić swojemu dziecku rozwinąć skrzydła.

Adaptacja oznacza przystosowanie się do nowych warunków poradzenia sobie i zgodę na zmianę. Dotyczy ona nie tylko dziecka, ale i jego rodziców. Naturalne jest, że sytuacja rozstania jest trudna dla obu stron, ale dorosły powinien uporządkować własne uczucia, by móc prowadzić swoje dziecko. Rodzicu przygotuj je do nowej sytuacji. Naucz je samodzielności ( korzystanie z toalety, zgłaszanie swoich potrzeb, używanie łyżki i widelca, ubieranie się). Twój pozytywny obraz nowej dla dziecka sytuacji pozwoli mu śmiało wkroczyć w świat swoich rówieśników.