Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5

Oferta

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 w Gdańsku czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 – 17:00.

Zajęcia dydaktyczne realizowane są zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego przez doświadczoną kadrę pedagogiczną. W placówce stosuje się innowacyjne metody tj. Koncepcje Planu Daltońskiego, a dzieci zdobywają nową wiedzę głównie poprzez własne działania. Zapewniamy opiekę logopedy, psychologa a także bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, rytmiki.