Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5

Zgłaszanie nieobecności

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Nieobecności dzieci prosimy zgłaszać do godz. 14.00 dnia poprzedzającego dzień nieobecności (nieobecność zgłaszana na poniedziałek, powinna być zgłoszona najpóźniej w piątek do godz. 14, aby była uwzględniona jako nieobecność niepłatna), poprzez zalogowanie na platformie https://livekid.com/pl/ lub z poziomu aplikacji korzystając z zakładki „obecność”.  W przypadku problemów z zalogowaniem się na LIV KID, prosimy o zgłoszenie nieobecności dziecka poprzez sms na numer telefonu: 668-529-817, w treści wpisując:  

Imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy oraz dni, w których dziecko będzie nieobecne

np.: Jan Kowalski, grupa Tropiciele,  01-05.10.2020

*Nieobecności zgłoszone tego samego dnia oraz po godz. 14.00 w dniu poprzedzającym dzień nieobecności (lub w piątek po godz. 14,w soboty i niedziele zgłaszane na poniedziałek czy też w dni świąteczne zgłaszane na następny dzień) nie będą uwzględniane, co wiąże się z brakiem możliwości odliczenia dziennej stawki żywieniowej.