Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5

Powstaniu Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 5 ,,Piąteczka’’ przyświecała idea, aby stało się ono przedszkolem daltońskim. Od samego początku działalności przedszkola pedagogika planu daltońskiego była systematycznie wdrażana w placówce. Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5 z dnia 28.11.2018r. zatwierdziliśmy realizację Planu Daltońskiego w PPP5. Od tego momentu wszystkie nasze działania były skierowane na osiągnięcie wspólnego celu, jakim było otrzymanie certyfikatu placówki daltońskiej. Chcieliśmy, aby nasze przedszkole wyróżniało się czymś, co jest ciekawe, sprawdzone, a przede wszystkim dawało wiele korzyści naszym wychowankom.

W osiągnięcie naszego celu zaangażowana została cała kadra pedagogiczna oraz wszyscy pracownicy. Przeszliśmy szereg specjalistycznych szkoleń. 06 kwietnia 2019r. odbył się I moduł szkoleń z zakresu edukacji daltońskiej : ,,WPROWADZENIE W IDEĘ PLANU DALTOŃSKIEGO-PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA’’. 26 listopada 2019r. odbyliśmy II moduł szkoleń z zakresu edukacji daltońskiej: ,, FILARY PEDAGOGIKI PLANU DALTOŃSKIEGO- SAMODZIELNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ’’. 26 sierpnia 2021r. odbyliśmy ostatni III moduł szkoleń z zakresu edukacji daltońskiej: ,,FILARY PEDAGOGIKI PLANU DALTOŃSKIEGO – WSPÓŁPRACA I REFLEKSJA’’.

Ponadto braliśmy udział w międzynarodowych konferencjach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Dalton. Wdrażaniu kolejnych elementów planu daltońskiego służyły też nasze wewnętrzne szkolenia podparte fachową literaturą zgromadzoną w przedszkolnej biblioteczce. Naszej uwadze nie umknęły też żadne szkolenia on-line , które odbywały się systematycznie w czasie pandemii.

Dzięki systematycznej pracy, zaangażowaniu pracowników i ciekawości dzieci do poznania planu daltońskiego i jego stosowania na co dzień udało nam się osiągnąć wymarzony cel.

18 maja 2022r. w przedszkolu odbył się audyt przeprowadzony przez przedstawicielkę Polskiego Stowarzyszenia Dalton panią Agatę Juliańską. Audyt wykazał, że nasz zespół jest zgrany i spójny w działaniach zgodnych z ideą planu daltońskiego, a cała przestrzeń przedszkola jest zorganizowana tak, aby dzieci mogły działać samodzielnie w każdym aspekcie. Widać gradację w rozwijaniu samodzielności, odpowiedzialności, współpracy i refleksji od grupy najmłodszej do najstarszej.

Zdobycie certyfikatu przedszkola daltońskiego, uważamy za swój ogromny, wspólny sukces. Certyfikat został nam nadany na kolejne trzy lata, co świadczy o wysokim poziomie działalności naszego przedszkola. Będziemy starali się utrzymywać tak wysoki poziom przez cały ten okres, aby podczas kolejnego audytu, potwierdzić, że idea planu daltońskiego jest bliska naszemu sercu i jest nieodłącznym elementem naszych działań edukacyjnych i wychowawczych.