Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5

ZAJĘCIA DODATKOWE:

Z podstawy programowej:

– JĘZYK ANGIELSKI

– RYTMIKA

ZAJĘCIA DODATKOWE – FINANSOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW :

– JUDO

– ZAJĘCIA TANECZNE

– JĘZYK ANGIELSKI