Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5

Poszukiwacze

Tropiciele

Badacze

Myśliciele

Podróżnicy

Naukowcy

Wędrownicy

Odkrywcy