Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5

Poszukiwacze – rocznik 2018

Tropiciele – rocznik 2018

Badacze – rocznik 2017

Myśliciele – rocznik 2017

Podróżnicy – rocznik 2019

Naukowcy – rocznik 2016

Wędrownicy – rocznik 2019

Odkrywcy – rocznik 2019